Anasayfa

 

SATILIKTIR

Sekiz dönüm üzerine kurulu “MADRANKEÇİ SAANEN ÜRETİM MERKEZİ”  300 civarındaki (erkek – dişi) damızlık Saanen keçileriyle satılıktır.

Tesisimiz 2 bin metrekarelik kapalı alana sahiptir. Bu alan içerisinde :

-         Ana Ahır

-         Sağım Toplanma Merkezi

-         Modern Sağım Merkezi

-         Soğutma Tankı ve Odası

-         İdare Odası

-         Yavru Büyütme Kapalı Alanları

-         Kaba Yem ve Yoğun Yem Depoları

-         Silaj Depoları

-         Bakıcı Evi bulunmaktadır.

Tesisimiz modern büyük baş çiftliği olarak inşa edilmiş, daha sonra keçi çiftliğine adaptasyonu yapılmıştır.  Her türlü kredi alımına uygundur.

Sitemizden takip edebileceğiniz gibi, Saanen keçilerimiz suni tohumlama ve üst düzey genetiğe sahip tekelerle geliştirilmiştir.

Arzu edilmesi halinde tesisten ayrı olarak yalnızca keçi satışı da gerçekleştirilebilecektir.

 

Müracaat İçin:
İ. Doğan Gürbüz
05327326597


MADRAN KEÇİ 

DAMIZLIK SAANEN KEÇİSİ ÜRETİM MERKEZİ

DAMIZLIKLARIMIZIN TAMAMI SUNİ TOHUMLAMA İLE ELDE EDİLMEKTEDİR2015 YILI ERKEK (TEKELİK) OĞLAK SATIŞLARIMIZ

            2010 yılından beri suni tohumlama yöntemiyle, sürümüzün ve doğan yavrularımızın süt verim kapasitelerini arttırmaya devam ediyoruz. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesince ithal edilen ve tohum sağımı yapılan Avustralya saanenlerinin suni tohumlama yöntemiyle anaçlık keçilerimize aşılanarak meydana gelen nesiller yüksek verimli sürümüzün anasını teşkil etmeye başlamıştır.

            Genetik kapasitesi yüksek erkek oğlaklar annelerinin süt verimlerine göre bu sene tanıtım fiyatlarıyla saanen sürüsü olan yetiştiricilerimizin alımına sunulmuştur. Dileyen alıcılar sağım esnasında oğlakların analarının günlük süt verimini görebilirler.

 

3 AYLIK ERKEK OĞLAKLARIN:

   ANNE SÜT VERİMLERİ

   FİYATLARI

   900 L/YIL

   300 TL

   1000 L/YIL

   500 TL

   1100 L/YIL

   1000 TL

   1150 L/YIL

   2000 TL

   1200 L/YIL

   3000 TL2014 ÇALIŞMALARI

      Çalışmalarımızı takip edenlerin de bildiği gibi damızlık saanen üretimimize devam etmekteyiz. Çalışmalarımızın birinci aşaması; sürü ortalaması yıllık bir tonun üzerinde süt üreten 500 adetlik ana damızlık sürüyü oluşturmaktır. Bunun için Ege Üniversitesi nin Avustralya’dan ithal ettiği Dandelion, Icicle, Cherralle, Apollo, Starlight adlı tekelerden elde edilen tohumları, anaçlıklarımıza suni tohumlama yöntemiyle tohumlayarak daha yüksek süt verimli damızlıklar elde etmek için çaba sarf etmekteyiz.

      2010 yılında başladığımız suni tohumlama çalışmalarımız yıllar geçtikçe semeresini vermeye başlamış, ilk yılki dişi yavrularımız kendi annelerini büyük miktarda aşan süt verimini yakalamış, yine bu suni tohumlamadan olan anaçlık yavrularımıza laparoskopiksuni tohumlama yöntemiyle yukarıda adı geçen Avustralya tekelerinin tohumlarıyla tohumlanmışlardır. Bunlardan olan yavrular daha sonraki yıllarda analarından ortalama yıllık en az 200 lt daha fazla süt verimine ulaşmışlardır. Bukerre suni tohumlamadan elde edilen (annelerini süt veriminde 200 lt aşan) anaçlık yavrularımız yine suni tohumlama ile gebe bırakılmış, elde edilen yavruların süt verimleri yıllık olarak annelerini en az ortalama 100- 200lt arası aşmışlardır.

      1000-1200 lt yıllık süt verimine ulaşanlar selekte edilerek yine 1200 lt üzerinde süt verim kapasitesine sahip, suni tohumlama yöntemiyle yetiştirdiğimiz tekelerle, tabii yoldan birleştirilerek,verimi en az yıllık 1200 lt üzeri dişi ve erkek oğlakları 2015 yılında beklemekteyiz.

      2013 yılında yıllık süt verimi 1200 lt üzerindeki anaçlıklarımızı Fransız CRUMLE ve BATHILLA isimli saanen tohumlarıyla suni yoldan tohumlayarak elde ettiğimiz dişi ve erkek oğlakların ,ayrı bir hat olarak yetiştirilmesine devam edilmektedir. Bunların tekeliklerini ancak beşinci yıldan itibaren yetiştiricilerin alımına sunacağız.

      2015 yılında 1000 lt, 1100 lt, 1200 lt ve üzeri genetik süt üretimi kapasitesine sahip erkek oğlaklarımızı yetiştiricilerimizin hizmetine sunacağız. İsteklilere (sürülerinin süt verimini artırmak isteyen saanencilere) makul fiyatlarla 3 aylık erkek oğlak olarak teslim edeceğiz. Böylece hem aşılarını kendileri takip edecek, hem de kendi koşullarına(iklim başta olmak üzere) alıştırmış olacaklardır.

      Aynı yüksek verime sahip dişi oğlaklarımızı yeni sürü kuracaklara ihtiyaçları kadar şimdilik veremeyeceğiz. Ancak birkaç adet satabileceğimizi saanen meraklılarına duyururuz.
2013 DAMIZLIK ERKEK OĞLAK (TEKELİK) SATIŞLARIMIZ MAYIS AYI İTİBARİYLE BAŞLAMIŞTIR
          


  MADRANKEÇİ Damızlık Saanen Üretim Merkezi Avustralya (Ege Üniversitesince ithal edilen)  saanenlerinden  (Apollo, Dandelion, Starlight, Icıcle, Charella) suni tohumlama yöntemiyle ürettiği yüksek vasıflı genetiğe sahip damızlık erkek oğlaklarını (tekelik olarak) üreticilerimizin emrine sunuyor. Sürüsüne kan katmak veya süt üretimini artırmak isteyen  üreticilerimize tavsiye olunur.
        
          Damızlık Oğlakların Kategorileri,
1- Suni tohumlama yöntemiyle olan dişi  damızlıklarımızın yine suni tohumlama yöntemiyle olan erkek oğlakları  (lak. süt verimi 1400 kg)
2- Yüksek verimli damızlıklarımızın suni tohumlama yöntemiyle olan erkek oğlakları (lak. süt verimi 1250 kg)
3- Suni tohumlamadan olan dişi damızlıklarımızın yine suni tohumlamadan olan tekelerimizle birleştirilmesinden olan erkek oğlakları (lak. süt verimi 1150 kg)
4- Yüksek verimli damızlıklarımızla suni tohumlamadan olan tekelerimizin birleşmesinden doğan erkek oğlaklar (lak. süt verimi 1000 kg ) 
5- Suni tohumlama yöntemiyle elde edilen 3 yaşlı tekeler ( lak. süt verimi 1000 kg)

 

 

2013 ÇALIŞMALARI      Sütçü keçi yetiştiriciliğinin ana hedefi keçi başı süt üretimini artırmaktır. Diğer hedefi ise süt üretimini mevsimsellikten kurtarmaktır. MADRAKEÇİ üretim çiftliği de   anaçlarının yüksek verimli olması için gayret sarfetmekte ve bu konuda bütün teknikleri kullanmaktadır. Bunun yanında süt üretimini mevsimsellikten kurtarıp bütün yıl boyunca süt üretiminin çabası içerisindedir. Mevsimlik olan keçi sütünü kış aylarında bulmak imkansızlaşmaktadır. Günlük (Pastörize) süt üretenler ve keçi sütü tüketenler bunun büyük sıkıntısını çekmektedirler. Uzun ömürlü keçi sütü veya dondurulmuş keçi sütleri de günlük sütün yerini tutmamaktadır.         Son iki senelik yapmış olduğumuz çalışmalar ve kullandığımız tekniklerle damızlık hayvanlarımızdan bir kısmını Eylül sonu Ekim başı olarak doğumlarını sağladık. Bu nedenle MADRANKEÇİ bu sene kış boyunca bol miktarda günlük süt üretecektir. Hem anaç keçilerin hem de doğan oğlakların sonbahar mevsiminde  ( sıcak-soğuk stresinden uzak ) daha sağlıklı olduklarını söylemek isteriz.          2013 Ağustosunda yüksek verimli anaçlarımızla birlikte suni tohumlamadan doğan damızlık keçilerimizi  yine suni tohumlama yöntemi kullanarak gebe bıraktık. Yılbaşı ve sonrasında onların doğumlarına şahit olacağız. Bu sene şimdiye kadar kullandığımız yüksek genetik vasıflı Avustralya saanenleri yerine yine yüksek genetik vasıflı Fransız CRUMLE ve BATHİLLA  isimli saanen spermalarını kullandık. Yeni tohumlarla üreyecek laktasyonda 1000 lt üzerinde verime sahip olacak olan oğlakları beklemenin heyecanı içindeyiz. 
        MADRANKEÇİ Damızlık Saanen Üretim Merkezi bu iki haberi saanen üreticilerimize duyurmakla konumundaki önderliğimizi ve hassasiyetimizi müjdelemek istedik…


2012  ÇALIŞMALARIMIZ

Kuruluşumuz 2010 yılından bu yana prensip haline getirdiğimiz  suni tohumlama uygulamaları 2012 yılında da Nisan ve Ağustos olarak  2 ayrı periyotta devam etmiştir. Böylece Türkiyede  en fazla suni tohumlama uygulaması yapan işletme ünvanımızı devam ettiriyoruz.
      Bu yıl E.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünce uygulanan  ’’ Batı Anadolu Süt Keçiciliğinin Geliştirilmesi ve Damızlık sorununun Çözümü ’’ projesine istinaden Avustralya saf saanen tekelerinin spermaları kullanılarak vaginal yöntemle Ege Üniversitesi öncülüğünde suni tohumlama çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu konuda büyük yardımlarını esirgemeyen  Prof. Dr. Nedim Koşum ve Arş. Gör. Çağrı Kandemire teşekkürleri borç biliriz.
      Nisan ayında suni tohumlama ile gebe kalan laktasyonda  1000 kg  genetik verim kapasiteli çebiçlerimiz Eylül ayında laktasyonda 1200 kg genetik verim kapasiteli dişi ve erkek yavrularını doğurmuşlardır. Bu çebiçler halen 1000 kg süt verim kapasitesine   uygun bir şekilde verim vermektedir.
      Ağustos ayında yapmış olduğumuz suni tohumlamaların başarı oranı daha yüksek olmuştur ve doğumları ocak ayında beklenmektedir.
      Pedigrili tekelik oğlak ve tekelerimize, dişi oğlaklarımıza üreticilerimiz çok büyük rağbet göstermektedir. Bu sebepten taleplerin ancak belirli bir kısmını karşılayabilmekteyiz. Umuyoruz ki ilerleyen yıllarda daha yüksek genetik verim kapasiteli keçilerimizle ve işletme kapasitemizle talepleri daha yüksek oranda karşılayabileceğiz. .
      Suni tohumlama çalışmalarımızın yanında tohum elde etmek, embrio transferi yapmak ve tekelik olarak kullanılmak üzere pedigrili saf Avustralya tekelerine de işletmemiz kavuşmuştur.
     MADRAN KEÇİ  Türk saanen yetiştiricilerinin üstün genetik vasıflı damızlıklara sahip olması için çalışmalarına sizden aldığı destekle devam etmektedir…….

 

2012 YILINDA SUNİ TOHUMLAMADAN DAMIZLIK DOĞACAK OĞLAKLARIMIZ  GENETİK OLARAK  BİR TON ÜZERİNDE SÜT VERİM POTANSİYELİNE  SAHİP OLACAKTIR.

 

              Bu seneki suni tohumlama çalışmalarımız Ekim ayında bitmiştir. Yine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Madran Keçi Damızlık Saanen Üretim Merkezi arasındaki protokol gereği Veteriner Fakültesinden Prof.Dr. Melih Aksoy başkanlığında   Doç.Dr. Ahmet Ceylan,  Doç.Dr. İlker Serin,  Arş.Gör. Niyazi Küçük den oluşan ekip suni tohumlama çalışmalarımızı yapmışlardır.           Geçen sene laparaskopik suni tohumlama yöntemiyle doğan oğlaklarımızla birlikte Uludağ Üniversitesinden temin ettiğimiz tekelerden doğan oğlaklarımız laparoskopik suni tohumlama yöntemiyle tohumlanmışlardır. Mart ayındaki doğumlarla  (anne-baba adlarıyla  beraber) tekrar sitemizden yayınlanacaktır.Suni tohumlamada kullandığımız tohumların genetik vasıfları üretici olarak Ege-Vet firmasından, müsaade verici olarak Bakanlıktan, tohumlamayı yapan Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinden tahkik edilebilir. Yüksek genetik potansiyelli damızlık tekelerin ve tekelik oğlaklarımızın satışları Haziran 2012 de saanen üreticilerimize sitemizden duyurulacaktır.

MADRAN KEÇİ Türk saanen yetiştiricilerinin üstün genetik vasıflı tekelere sahip olması için gayretlerine  sizlerden aldığı destekle devam etmektedir....


 TEŞEKKUR 2011
Tekelik oğlak  satışlarımız tamamlanmıştır 


            2011 yılında büyük ilgi gösterdiğiniz,  suni tohumlamadan elde edilen,  tekelik oğlak satışımız tamamlanmıştır. Geçen sene olduğu gibi, bu yıla  ait suni tohumlama çalışmalarımız  başlamıştır. Bu  yıl olduğu gibi suni tohumla ile üreteceğimiz tekellik oğlak satışlarımız 2012 yılında, haziran ayından itibaren, sitemizden ilan edilecektir. Üstün genetik yapıya sahip damızlık üreten MADRAN KEÇİ,  bu sektörde yer alan veya bu konuya ilgi göstererek sitemizi ziyaret eden, bilgi alan ve bizi önder duruma çıkartan tüm saanen severlere teşekkürü borç bilir.  

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret64500