Firmamız

MADRAN KEÇİ 
DAMIZLIK SAANEN KEÇİSİ ÜRETİM MERKEZİ
DAMIZLIKLARIMIZIN TAMAMI SUNİ TOHUMLAMA İLE ELDE EDİLMEKTEDİR


      Madran Keçi Damızlık Saanen keçisi üretim merkezi Aydın’ın  Bozdoğan  ilçesinde  faaliyet göstermektedir. İşletmemiz  2005 yılında  bölgenin ilk modern Süt Sığırcılığı  (AYDOĞAN) işletmesi olarak kurulmuş ve 2010 yılından  itibaren Ziraat Yüksek Mühendisi İ. Doğan Gürbüz ve Veteriner Hekim Hasan Aslan ortaklığında Saanen üzerine yoğunlaşmıştır. Türkiye’de ve dünyada meydana gelen gelişmeleri inceleyen, bu  bilimsel veriler ışığında  son teknolojiyi kullanmayı hedefleyen modern tesislerden oluşmaktadır.
Bu doğrultuda Ege, Uludağ, Selçuk, Onsekiz Mart, Adnan Menderes Üniversitesinin Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile yakın işbirliği içindedir.

     Madran Damızlık Saanen Keçisi Üretim Merkezi olarak temel hedefimiz,   suni tohumlama ve embriyo nakli ile üretilen damızlık oğlakları, Saanen yetiştiricilerinin hizmetine sunmaktır.  Oğlaklarımız genetik olarak yüksek süt verimine sahiptir. Bunun  özel sektördeki  öncülerinden olmanın gururunu Türk  hayvancılık sektörümüzle paylaşıyoruz

Damızlık merkezimizde suni tohumlama ile üretilen keçiler, kulaklarındaki  Tetovir pensi aracılığıyla ömür boyu çıkmayan boyalarla yazılan kimlik numaralarıyla ayırdedilmektedir. Damızlıkların kimlik kartlarında doğum tarihleri, anne ve babalarının genetik özellikleri yer almaktadır. . Kimlik kartlarında yer alan bu bilgiler merkezimizden ve web sayfamızdan arzu edilen her dönemde öğrenilebilmektedir.

Üretim merkezimizde  suni tohumlama ile üretilen erkek oğlaklar ile tekeler her sene HAZİRAN-TEMMUZ  aylarında satışa sunulmaktadır.

Türk Saanen ırkı; Marmara ve Ege Bölgesindeki malta(adakeçisi) ve kıl keçilerinin  son yarım asır boyunca Saanenlerle melezlenmesi sonucu meydana gelmişlerdir. Laktasyonda ortalama sürü verimleri 500 kg’lara çıkmıştır. Ancak, çevre koşulları iyileştirilen sürülerde verim 650 kg. civarındadır.
saanen Keçisi: İsviçre’nin Saanen vadisi ile Yukarı Simmental yöresinde geliştirilmiş, öncelikle İsviçre kantonlarına sonrada dünyaya yayılmıştır. Erken gelişen, hızlı üreyen, adaptasyon yeteneği yüksek dünyaya en çok yayılan İsviçre ırkıdır.
Bazı sürülerde süt verimi ortalaması  900 kg  a kadar çıkar.
Rekortmen keçilerde 3000 kg a kadar çıkan süt verimide görülmüştür.
Dünyanın çeşitli yerlerinde saf kan olarak yetiştirilen ve geliştirilen Saanen ırkı keçilerin yüksek verimli tekelerinin spermaları  alınarak, suni tohumla yöntemiyle sürüler ıslah edilmekte ve verim artışı sağlanmaktadır.


Son yıllarda Kanada’dan ithal edilen dondurulmuş teke spermasını ( laktasyonda dişileri 1400-1500 kg süt veren) kullanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü hem kendi sürüsünün hem de çevredeki sürülerin kan tazelemeye  yönelik çalışmalar yürütmektedir. Suni tohumlama ile hem sürülerin verim durumları artmış hem de ÇOMÜ Ziraat Fakültesinin çevrede prestiji yükselmiştir. Bu proje kapsamında 2010 yılında satışa çıkartılan 54 erkek oğlağı haziran ayında açık artırma yöntemi ile satmışlardır.
Ayrıca son yıllarda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümüne ‘Batı Anadolu Süt Keçiciliğinin Geliştirilmesi ve Damızlık Sorununun Çözümü Projesi’ kapsamında Avusturalyadan  getirilen saf saanen ırkı dişi ve erkeklerle üretilecek keçilerin saanen damızlık üreticilerine dağıtılması planlanmıştır. Aynı proje kapsamında elde edilecek spermaların da dondurularak sektöre sunulması öngörülmüştür.
 Sürülerin yüksek süt verimine kavuşabilmesi yüksek verimli Saanen’lerin spermaları ile tohumlanması veya bu yüksek süt verimli Saanen’lerin spermalarıyla suni tohumlama sonucu doğmuş oğlakların teke olarak kullanılması ile mümkündür.Suni tohumlamanın yüksek maliyeti nedeniyle üreticiler, suni tohumlamadan üretilmiş tekeler kullanarak sürülerini ıslah etmektedirler. 

 Madran Damızlık Keçi (Saanen) üretim merkezinde embriyo nakli ve suni tohumlama ile üretilen damızlık oğlakları, Saanen yetiştiricilerinin hizmetine sunmak temel hedefimizdir. Oğlaklarımız genetik olarak yüksek süt verimine sahiptir. 
UNUTMAYIN Kİ SUNİ TOHUMLAMA  PAHALI BİR METODTUR.
KAN TAZELEME VE HASTALKLARDAN ARİ TEKE YETİŞTİRMENİN BAŞKA YOLU YOKTUR!!!